Các điều khoản đặt phòng và điều kiện bán hàng

Dưới đây là các điều khoản và điều kiện áp dụng trong mọi hợp đồng pháp lý (hợp đồng bằng lời nói tức hợp đồng miệng cũng có giá trị như hợp đồng bằng văn bản và hợp đồng bắng phương tiện điện tử) giữa quí khách và tàu Secret Halong ( được nhắc đến sau đây bằng từ « con tàu »).

Các điều khoản và điều kiện này cũng như quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên dưới đây được chi phối và chiếu theo luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khi thực hiện đặt phòng hay dịch vụ với chúng tôi, dù qua văn bản hay bằng lời nói, quí khách đồng ý rằng quí khách đã đọc, hiểu và tự nguyện tuân theo các điều khoản và điều kiện bán hàng hiện hành.

1, Giá cả

Tất cả các mức giá trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo, không bao gồm thuế GTGT và có thể được thay đổi bất cứ khi nào, có báo trước hoặc không.

Chúng tôi chỉ cam kết đảm báo các mức giá đã được nêu lên trong hợp đồng hoặc tài liệu đặt phòng giữa quí khách và công ty.

Các mức giá phòng công bố trên trang web đã bao gồm bữa ăn trên tàu (không bao gồm đồ uống).

Quí khách chịu trách nhiệm chi trả phụ phí đối với các giao dịch thanh toán qua ngân hàng.

2, Chính sách giá đối với trẻ em

Trẻ em dưới 06 tuổi ở chung phòng với bố mẹ hoặc người quản lý được miễn toàn bộ phụ phí và được cung cấp thêm 1 chiếc giường hoặc 1 chiếc cũi trẻ em. 

Trẻ em từ 6-11 tuổi ở chung Phòng Double với bố mẹ sẽ được tính thêm phụ phí.

Trẻ em từ 6-11 tuổi ở chung Phòng Triple với bố mẹ sẽ phải trả phí như một người lớn.

Trẻ em dưới 6 tuổi ở chung Phòng Triple với bố mẹ sẽ được tính phí 75% giá cho một người lớn.

3, Đặt phòng và thanh toán :

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi đặt phòng chỉ được đảm bảo khi công ty nhận được tiền đặt cọc tương ứng với 30% tổng chi phí.

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, việc thanh toán số tiền còn lại phải được thực hiện ít nhất 7 ngày trước ngày đến.

Trong trường hợp đặt phòng trong vòng 7 ngày trước khi đến, quí khách được yêu cầu chi trả toàn bộ số tiền khi đặt phòng.

Quí khách có thể thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, bằng thẻ tín dụng với máy cà thẻ TPE hay qua hệ thống thanh toán trực tuyến bảo mật hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

Quí khách chịu trách nhiệm chi trả phụ phí đối với các giao dịch thanh toán qua ngân hàng.

4, Chính sách hủy phòng :

Hủy phòng từ phía khách hàng :

Khi quí khách yêu cầu hủy phòng, trừ trường hợp thiên tai, quí khách phải chịu phí hủy tương ứng với các trường hợp sau :

  • Trả 30 % tổng chi phí nếu việc hủy phòng được thực hiện 7 ngày trước ngày quí khách dự kiến đến nhận phòng.

  • Trả 50% tổng chi phí nếu việc hủy phòng được thực hiện từ 3 đến 6 ngày trước ngày quí khách dự kiến đến nhận phòng.

  • Trả 100 % tổng chi phí nếu việc hủy phòng được xác nhận bởi công ty trong vòng 3 ngày trước ngày quí khách dự kiến đến nhận phòng.

Hủy phòng từ phía khách sạn :

Khách sạn có quyền hủy bỏ đặt phòng trong các trường hợp sau đây :

  • Khách hàng không trả số tiền còn lại trong vòng 7 ngày trước khi đến tàu. Tiền đặt cọc, trong trường hợp này không hoàn trả lại cho khách hàng.

  • Các trường hợp bất khả kháng (lũ lụt, bạo loạn, các tình trạng đe dọa đến sức khỏe hay cuộc sống của khách hàng, trưng dụng bởi nhà nước …). Trong trường hợp này, công ty sẽ hoàn trả lại khách hàng số tiền đã thanh toán.

5, Pháp luật :

Các điều khoản được áp dụng giữa khách hàng và công ty được xây dựng dựa trên luật pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tất cả tranh chấp giữa khách hàng và công ty.